spontaneous

 • 111spontaneous coagulation — autokoaguliacija statusas T sritis chemija apibrėžtis Savaiminė koaguliacija. atitikmenys: angl. spontaneous coagulation rus. автокоагуляция …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 112spontaneous crystallization — savaiminė kristalizacija statusas T sritis chemija apibrėžtis Kristalizacija, vykstanti sistemai grįžtant į pusiausvirąją būseną. atitikmenys: angl. forced crystallization; spontaneous crystallization rus. принудительная кристаллизация;… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 113spontaneous fission — savaiminis dalijimasis statusas T sritis chemija apibrėžtis Savaiminis sunkiųjų elementų branduolių skilimas į du artimos masės branduolius. atitikmenys: angl. spontaneous fission rus. спонтанное деление …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 114spontaneous process — savaiminis procesas statusas T sritis chemija apibrėžtis Be išorinio poveikio vykstantis procesas. atitikmenys: angl. spontaneous process rus. самопроизвольный процесс; спонтанный процесс …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 115spontaneous radiation — savaiminis spinduliavimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Elektromagnetinis spinduliavimas, vykstantis sužadintai sistemai pereinant į mažesnės energijos būseną. atitikmenys: angl. spontaneous radiation rus. самопроизвольное излучение;… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 116spontaneous inflammation — savaiminis užsiliepsnojimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Medžiagos užsiliepsnojimas dėl joje staiga vykstančių egzoterminių procesų. atitikmenys: angl. self inflammation; spontaneous inflammation rus. самовоспламенение …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 117spontaneous ignition temperature — savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. autogenous ignition temperature; spontaneous ignition temperature vok. Entzüdungstemperatur, f; Zündpunkt, m; Zündtemperatur, f rus. температура самовоспламенения …

  Fizikos terminų žodynas

 • 118spontaneous magnetization — savaiminis įmagnetėjimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. spontaneous magnetization vok. spontane Magnetisierung, f rus. самопроизвольная намагниченность, f pranc. aimantation spontanée, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 119spontaneous symmetry breaking — savaiminė simetrijos pažaida statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. spontaneous symmetry breaking vok. spontaner Symmetriebrechung, f rus. спонтанное нарушение симметрии, n pranc. brisure spontanée de symétrie, f; rupture spontanée de… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 120spontaneous crystallization — savaiminė kristalizacija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. spontaneous crystallization vok. spontanische Kristallisation, f rus. спонтанная кристаллизация, f pranc. cristallisation spontanée, f …

  Fizikos terminų žodynas